קירות אקוסטיים כביש 471

הלקוח: שפיר

תכנון כ-13,000 מ"ר של קירות תומכים מיוחדים באמצעות

   מסמרי עפר בקרקע חולית בגובה המשתנה בין 8 מ' ועד 20 מ'.