אלון תבור

הלקוח: חברת החשמל
קירות תומכים בשיטת מסמרי עפר