קירות תומכים ברומניה

תכנון קירות תומכים מסוגים שונים בשטח כולל של כ- 30,000 מ"ר  באזור  הררי קשה.