קירות בדרך בגין ירושלים

הלקוח: מוריה החברה לפיתוח ירושלים

שילוב של קיר תומך וקיר אקוסטי עם אופציה בקטעים מסוים לקירוי מלא בעתיד מעל כביש 4. 

המבנה מורכב ממודול ברוחב 4 מ', וכולל שני עמודים יצוקים במקום, קורות טרומיות בעלות זיז  של כ- 5.5 מ' מעל הכביש, עד לגובה של כ- 7.5 מ'.

בין הקורות לוחות טרומיות לתימוך הקרקע מצד אחד וקשתות בטון למחסום אקוסטי מצד שני. הפתרון נמצא כלכלי במיוחד ותוך שילוב של אדריכלות מיוחדת.