מעביר מים - שפירים

סוג מבנה: culvert
הלקוח: משרד התחבורה - מעצ