ניתוח מפגע דרדרת לרכבת נען ירושלים

הלקוח: רכבת ישראל