מחלף גנות

הלקוח: מע"צ
- גשר מס' 6  באורך של 640 מ', ביצוע הגשר הסתיים ב- דצמבר 1997 והוא נפתח לתנועה. הגשר ארוך במיוחד ובעל מפתחים גדולים. המפתח המרכזי מעל כביש 4 הוא של כ- 64 מ'.
 הפתרון שניתן הוא של קורות מסוג אאשטו, כאשר מעל הסמכים במפתח הגדול יש 
יחידות "קונזולות" מיוחדות, (Spliced Girder ).
גשר מס' 5 באורך של 53.5 מ'.
- גשר מס' 9 (22) קיצור סוללת הגשר הקיים 
באמצעות טכנולוגיה חדשה, כדי לאפשר הרחבת הכביש. נתיבי התנועה הנוספת הועברה מתחת לגשר, בתחום בו היה קונוס העפר בחזית הגשר.
- גשר מס' 1  באורך של 196.5 מ'.
- גשר מס' 2  באורך של 79 מ'.
- גשר מס' 3  באורך של 159 מ'.
- הרחבת גשרים מעל נחל איילון – הרחבת 2 גשרים בצד המערבי והמזרחי של כביש 4, ברוחב כולל של כ-16 מטרים ובאורך 48 מטרים, תוך חיבורם המונוליטי לגשרים הקיימים.
- קירות אקוסטיים  בשטח של 6,000 מ"ר.
- מעבירי מים, תעלות בטון וגשרי שילוט.