מחלף פולג

הלקוח: משרד התחבורה - מעצ
תכנון צמד גשרי מקטעים בשיטת הדחיקה באורך כ-240 וברוחב של כ-21 מ' כל אחד. כל גשר מתבצע בשלשה חלקים נפרדים (3 רצועות) ברוחב של כ- 7.0 מ' כ"א המתחברים ביניהם לאחר הדחיקה. (סה"כ בפרוייקט 6 רצועות שנדחקו למקומם הסופי).
גשר חקלאי מבטון דרוך בעל מפתח אחד בחתך ארגזי קשתי יצוק במקום מעל נחל פולג.
קירות תומכים מבטון יצוק במקום ומקרקע משוריינת.
קירות אקוסטיים, שקופים ומבלוקים מבוקעים.