כביש 1 - צפון ירושלים

הלקוח: מוריה החברה לפיתוח ירושלים
גשר מס' 1 שני גשרים צמודים ברוחב של כ-16 מטרים כל אחד, באורך של כ- 270 מ'. הגשר בעל נציבים גבוהים  של כ- 30 מ' מעל פני הקרקע (ואדי).
העמודים תמירים במיוחד ורתומים אל המבנה העליון בעזרת  ברגים דרוכים. שיטת הביצוע של הנציבים על ידי תבנית מטפסת. המבנה העליון מורכב מקורות טרומיות דרוכות קטנות יחסית ומומשכות באמצעות דריכת אחר באתר המאפשרים הרכבתם מתוך הואדי.
- גשר מס' 2 בצומת 1-12 באורך של כ- 65 מ'.
- גשר ברמפה המערבית באורך של כ- 120 מ'.
- גשר ברמפה המזרחית באורך של כ- 85 מ'.
- גשר מס' 3 באורך של כ- 80 מ'.
- מעבר תת קרקעי בכביש 62.
- קירות תומכים מסוגים שונים לאורך הכביש.
- עבודות ניקוז, מעבירי מים, שוחות וכו'.
- גשרי שילוט וקירות אקוסטיים .