גשר "בוהו" בקו רכבת נתיבות – יד מרדכי

הלקוח: סולל בונה
תכנון גשר רכבת לשתי מסילות החוצה את אתר נחל "בוהו" בסמוך לעיר נתיבות. הגשר כולל 8 מפתחים שווים באורך 32.5 מ' כ"א וברוחב 12.5 מ' ואורכו הכולל 260 מ'. הגשר הינו גשר נמשך עם תפרים רק בנציבי הקצה, כאשר המבנה העליון רתום למבנה התחתון. גובה הנציבים הפנימיים הינו כ- 20 מ'