כביש 6 - קטע מרכזי

הלקוח: דרך ארץ
תכנון 11 גשרים ב- 2 קטעים 7 – DP ו 8 – DP .
במסגרת זו תוכננו גם סטנדרטיים לעמודי תאורה וקירות תומכים מקרקע משוריינת.

גשר A15-01  בכביש 554 על כביש 6, בעל 4 מפתחים נמשכים באורך כללי של 128 מ', וברוחב 25 מ', כולל תכנון קירות תומכים "טר-ארמה" בגישות לגשר.
גשר A15-04  גשר בתוואי כביש 6 על נחל אלכסנדר אורך הגשר 19 מ'
ורוחבו 12.7 X 2 מ'.
גשר A15-05   גשר בתוואי כביש 444 על כביש 6 ועל מסילת הברזל העתידית, באורך כולל של כ- 120 מ' וברוחב 27 מ'. לגשר 4 מפתחים.
גשר A15-06  גשר בתוואי כביש 6 על נחל תאנים. הגשר באורך 44 מ' והוא בעל שני  מפתחים נמשכים, ורוחבו 12.7 X 2 מ'.
גשר A15-07   מחלף ניצני עוז -  גשר בתוואי כביש 57 מעל כביש 6 במחלף ניצני עוז. אורך הגשר כ- 80 מ' ורוחבו כ- 32.6 מ'.
גשר A16-01  אורך הגשר 54 מ' ורוחבו  14.20 מ'.
גשר A16-03  אורך הגשר 58 מ'  ורוחבו 25.40 מ'.
גשר A16-04  אורך הגשר 54 מ' ורוחבו 10 מ'.
גשרים 15-09-A , 15-10-A,  15-11-A, - 3 גשרים חקלאים מעל כביש 6, סמוך לערים טירה וטייבה, כל אחד מהגשרים באורך 54  מטרים וברוחב 8 מטרים, וכוללים כ"א 2 מפתחים נמשכים.