כביש 918 – גשר הפקק

הלקוח: מע"צ
גשר מקונסטרוקציות פלדה מרוכב עם מסעת בטון באורך 140 מ', במפתח מקסימלי  של 70 מ'. הגשר נמצא בצפון הארץ מעל נהר הירדן, באזור בעל פעילות סיסמית גבוהה