מחלף אשדוד

הלקוח: מע"צ
תכנון גשר מס' 7 באורך של 205 ובשטח 10250 מ"ר. גשר כביש 4 מעל מסילת הרכבת  וכביש 42.
תכנון צמד גשרים מס' 5 א' באורך כ-220 מ', וברוחב כולל של 42 מטרים. גשר כביש 41 (7) מעל מסילת הרכבת וכביש 42.
תכנון גשרים מס' 9, 9 א' וגשר 4 .
טיפול בגשר הקיים מעל כביש 41 (7) כדי לאפשר הרחבת הכביש, באמצעות קיטום המדרונות וחיזוק נציבי הקצה.
תכנון מעבירי מים וקירות תומכים.