גשרים בכביש 6 דרום

הלקוח: חברת כביש חוצה ישראל

קטע 21א' של כביש מספר 6, חיבור לכביש 40, כולל את מחלף רהט, התפצלות של כביש 6 מכביש 40 הקיים, גשר מעל מסילת רכבת בקו לוד-ב"ש, גשרים מעל נחלים שובל וצקלג, קירות תומכים ומעבירי מים.

קטע 21ב' של כביש מספר 6, בתחום לקיה-להבים. קטע כביש זה כולל את מחלף להבים מזרח, חציות של הנחלים גרר ותילה, חציות של דרכים נופיות, קירות תמך ומעבירי מים. 

תכנון כל המבנים הנכללים בקטעי הכביש הנ"ל הינם באחריות חברת ג.א.ש. עבודות התכנון לרבות הכנת מפרטים, הכנת תכניות לביצוע, דוחות ותוכניות הרשאה למבנים.