קו רכבת מהירה תל אביב - ירושלים, קטע ב´ מנהרה מספר 1 "עקד"

הלקוח: JV חברת מנרב חברת מוסמטרוסטרוי
מתכנן מוביל וניהול תכנון מטעם הקבלן עבור ביצוע צמד מנהרות באורך 3.5 ק"מ שתבוצענה בשיטת T.B.M ומנהרות קשר בינהן כל 250 מטר שתבוצענה  בשיטת  .N.A.T.M. עבודות התכנון כללו בנוסף פורטלים זמניים וסופיים, קטעי מנהרות C&C, מפעל לייצור אלמנטים טרומיים, תכנון מבנים לזמן הביצוע ועוד.