פרויקט הקו האדום רכבת קלה ת"א - פיר שילוח למכונת TBM

הלקוח: נ.ת.ע – נתיבי תחבורה עירונים
תכנון מפורט של פיר שילוח 5/8 "אם המושבות". תכולת העבודה כוללת בין היתר :
- תכנון דיפון חפירה בעומק של כ 28מ' מתחת לכביש 4  עם מפלס מי תהום גבוה הממוקם בין צומת גהה לגשר אם המושבות. לאחר סיום עבודת המנהור יתוכנן מבנה תת קרקעי קבוע שיתחבר עם תחנת אם המושבות. 
- טיפול בהשגת היתרי בניה.