מנהרת רכבת, כביש 531

הלקוח: שפיר הנדסה אזרחית וימית בע"מ

תכנון מנהרת רכבת (קשתית), תכנון קטע משוקע (חפיר פתוח) וקירות דיפון זמניים. אורך המנהרה: 750 מ', אורך  קטע משוקע (קירות תומכים זיזים והנתמכים ע"י קורות לחץ) 750 מ',  קירות דיפון זמניים עם מסמרי עפר בשטח של 10,000 מ"ר התומכים גובה של עד 30 מטר.