רוסיה

הלקוח: Eng. Project Ltd

פרוייקט של 5  מבנים גבוהים 14 עד 16 קומות במוסקבה.